06 Ekim 2022
GENÇLERİN İYİLİK HAREKETİ İYİLİKHANE

Lise öğrencileri İyilikhane projesi sayesinde karşılık beklemeden bir iş yapmanın mutluluğunu yaşayacak ve iyiliğin elden ele çoğaldığını farkedecek. Konya Mahmut Sami Ramazanoğlu Kız AİHL koordinatörlüğündeki projeye 4 okul katılıyor.

06 Ekim 2022

Lise öğrencileri İyilikhane projesi sayesinde karşılık beklemeden bir iş yapmanın mutluluğunu yaşayacak ve iyiliğin elden ele çoğaldığını farkedecek. Konya Mahmut Sami Ramazanoğlu Kız AİHL koordinatörlüğündeki projeye 4 okul katılıyor.

Lise öğrencileri İyilikhane projesi sayesinde karşılık beklemeden bir iş yapmanın mutluluğunu yaşayacak ve iyiliğin elden ele çoğaldığını farkedecek. Konya Mahmut Sami Ramazanoğlu Kız AİHL koordinatörlüğündeki projeye 4 okul katılıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından, Anadolu imam hatip liseleri ve imam hatip ortaokullarında öğrenim gören öğrencilerin akademik başarı, bilimsel, sosyal, kültürel, sportif ve sanatsal faaliyetler ile millî, manevi, ahlaki, insani ve kültürel değerleri benimseyen ve koruyan bireyler olarak yetiştirilmesi amacıyla Eğitimde Rehberlik ve Destekleme Modeli (ERDEM) Destek Programı uygulanıyor.

1 koordinatör 4 okul

Program kapsamında Mahmut Sami Ramazanoğlu Kız Anadolu İmam Hatip lisesi koordinatörlüğünde bir toplumsal sorumluluk ve gönüllülük projesi olan İyilikhane projesi hazırlandı. Dört paydaş okulun birlikte yürüteceği projede işbirliği önemli bir yere sahip. Projenin amaçları arasında ise öğrencilerin herhangi bir karşılık beklemeksizin toplumsal sorunları görebilmesi ve bunlara çözüm geliştirmeleri yer alıyor.Bu amaç doğrultusunda hem kendilerine hem de diğer insanlara katkı sağlamaları amaçlanıyor. Projede ayrıca ülkemizin geleceği olan gençlerin sorumluluk bilincinin artırılması yönünde faaliyetler gerçekleştirilecek. Gençler, toplumun sorunlarına duyarsız kalmamaya, gerektiğinde bu sorunların çözümüne katkı sunmaya teşvik edilecek. 

Karşılıksız iyiliğin mutluluğu

Ortak bir amaç etrafında toplanarak hareket etmek, öğrencilerin sosyalleşmesine de katkı sunmak amacıyla başlayan projede toplumsal sorumluluklarının farkına varan bireylerin yetiştirilmesi hedefleniyor. İçinde bulunulan çağın şartları hem öğrencileri yalnızlaşmaya itiyor hem de sosyalleşme ve iletişim konusunda işlerini zorlaştırıyor. Hayatın birbirinden farklı sorunlarıyla yüzleşen gençlerin kendini anlamlı görme iyi ve mutlu hissetme ihtiyacı ise gün geçtikçe artıyor. Bu noktada öğrenciler yaptıkları tüm faaliyetleri gönüllü olarak yapacakları için karşılık beklemeden bir iş yapmanın mutluluğunu yaşayacak ve iyiliğin elden ele çoğaldığını farkedecek.

Bir yılı kapsıyor

İyilikhâne projesi Eylül ayında başlayan Mayıs ayında sonlanacak bir süreci kapsayacak şekilde planlandı. Bu süreçte aylara göre planlanan yarışmalar, konferanslar, çeşitli yardımlaşma ve iyilik faaliyetleri, gönüllülük esasına göre yürütülecek ayni ve nakdi yardımların toplanması, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması gibi önemli faaliyetler yer alıyor.

Paylaş

DİĞER HABERLER