GÜNEYDOĞU İMAM HATİP DERNEKLERİ BÖLGE TOPLANTISI YAPILDI

GÜNEYDOĞU İMAM HATİP DERNEKLERİ BÖLGE TOPLANTISI YAPILDI

28 Ağustos 2017

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Güneydoğu bölge toplantısı Şanlıurfa’da yapıldı. Şanlıurfa İmam Hatipliler Derneği’nin ev sahipliği yaptığı toplantıya Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa, Mardin ve Siirt illerinden dernek başkanları ve temsilcileri katıldı. Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Turan’ın katıldığı bölge toplantısı iki oturumda gerçekleşti.

ÖNDER Genel Başkanı Halit Bekiroğlu’nun da katılım gösterdiği toplantıda, Güneydoğu Anadolu bölgesindeki illerde imam hatip orta okulları ile ilgili okul ve öğrenci sayılarının arttırılması başta olmak üzere bir çok konu üzerinde istişarelerde bulunuldu.

Bölgedeki sivil toplum kurulaşlarının kurumsallaşma aşamaları ve çalışma stratejileri ile ilgili tavsiyelerde bulunan ÖNDER Genel Başkanı Halit Bekiroğlu, imam hatip okulları başta olmak üzere geçmişten bugüne Türkiye’de değişim gösteren eğitim politikalarını değerlendirdi. Halit Bekiroğlu, “Ülkemizde eğitim meselesi hep parçalı olarak ele alındı. Başından sonuna kadar bütün merhaleleri katılarak bir eğitim politikamız yok. Türkiye’de eğitim politikatımız bütün merhaleleri kuşatan ve onları birbiri ile uyumlu bir şekilde sürdüren bir anlayışa halen sahip değil. Çocuk aileden iyi gelmezse, eğitim ile ilgili sorunları yaşamaya devam edeceğiz. Bu nedenle eğitim dediğimiz mesele aileden başlar, yine bizim anlayışımıza göre son nefese kadar devam eder. Eğitim sürecimiz üniversite ile bitmiyor. Profesör olmayla bitmiyor. Bu meselenin 4+4+4 ile çözülmeyeceğini bunun toplumsal ve müfredat boyutu olduğunu aile boyutu olduğunu bütünüyle aslında ülkemizin gidişatıyla ilgili bir mesele olduğunu bilerek hareket etmemiz gerekiyor.” şeklinde konuştu.

 

Gelecek dönem teşkilatlanma faaliyetlerine daha yoğun bir şekilde önem vereceklerini ifade eden Bekiroğlu, “Toplamda 1000’i aşkın il ve ilçelerimiz var. Fiili olarak az ya da çok iş yaptığımız 437 derneğimiz var. Sayısal artıştan çok derneklerimizin kalite olarak artışını ve kurumsal olarak güçlenmesini önemseyeceğiz. Bulunduğu il ve ilçede bütün detaylara vakıf olmasını ve bütün okulları kuşatmasını önemseyeceğiz. İmam hatip mezun derneklerimizin kurumsal yapı itibariyle tek bir dernek ve teşkilat modeliyle değil, her meşrepten, ekolden, meslek erbabından ve farklı yaşlardan üyelerin olduğu bir dernek yapısına sahip olması için azami gayret göstermemiz gerekir.”dedi.

Eğitimin en önemli kolu olan öğretmenlerle ilgili çalışmaları 6 ay önce ÖNDER Öğretmenler Komisyonu’nu kurarak başlattıklarını dile getiren Halit Bekiroğlu, her okulda bir temsilci öğretmen sayesinde öğrencileri her anlamda bilinçlendirecek faaliyetleri yaygınlaştırmayı hedeflediklerini de ifade etti.

“İmam Hatip Ortak Paydasında Buluşmalıyız”

İmam hatipleri temsil eden dernekler olarak en önemli ortak paydanın imam hatip meselesi olduğunu hatırlatan Bekiroğlu, bu ortak paydaya halel getirecek, imam hatiplerin gelişimini, sayısal olarak artışını kalite olarak gelişimini engelleyecek her şeyden uzak durmak gerektiğinin de altını çizdi. Bekiroğlu, “İmam hatip mezun dernekleri olarak ülkemizin ve İslam coğrafyasının içerisinde bulunduğu zor dönemlerde birleştirici bir STK misyonunu üstlenmek durumundayız. Sadece söylem olarak değil, teşkilat yapısı olarak da bu misyonu üstlenmeye müsait olmalıyız. Dernek yapısından ve dernek mekanından tutun dernekteki çeşitliliğimiz, dernek mekanımız, ilişki biçimimiz, sosyal medyadaki paylaşımlarımız, mülki amirlerle ilişkilerimiz, siyasetle ilişkimiz, içinde bulunduğumuz bölgenin etkili eşrafı vekanaat önderleri ile ilişkimize varıncaya kadar bütünleştirici bir yol izlememiz gerekir.” diyerek imam hatip mezun derneklerinin misyonunu bir kez daha dile getirdi.

Bölgedeki siyasi gelişmeler ve bu gelişmelerin imam hatip okullarına yansımalarının değerlendirildiği toplantıda, Suriyeli öğrencileri imam hatip okullarına yönlendirme çalışmaları ile ilgili de istişarelerde bulunudu.

Toplantıda ele alınan konuların ve kararların ilerleyen günlerde değerlendirilerek bir rapor haline getireleceği ve ÖNDER tarafından kamuoyu ile paylaşılacağı da ifade edildi.