2016 İSTİKÂMET ÜZERE

Bizler, İmam-Hatip neslinin her yaştan neferleriyiz. İstikameti hazreti Âdem zamanında çizilen bir yolun muhacirleriyiz. Ayetleri mübîn, dosdoğru bir dinin hâdimleriyiz. İbrahimî bir kıyamın vârisleriyiz.

Bizler; tarihin seyrinde, zamanın bile büküldüğü her zeminde, dik durmaya niyetlendik. Kâbil’e karşı ellerimizi kalplerimize hapsettik. Nuh’un gemisinde güvertenin üzerindekiler bizlerdik. Yusuf’un arkadan yırtılan gömleğini giydik. Karanlık kuyularda kardeşlerimizi beyhude bekledik. Süleyman’ın kuşdilini öğrendik. Âsânın yardığı taşladan su içtik. Musa ile Tur’da bekleştik. Davud’dan neşideler işittik. İbrahim’in davetine icabet ettik. Gökten inen sofradan yedik.

Bizlerdik Hira’dan gelen kutlu elçiye şeksiz iman eden. Aslan avından dönen Hamza ile sevinen. Ömer’in kabul olmuş dua olarak gelişini gören. İkinin ikincisi ile hicret eden. Yesrib’in tepelerinden muştu gözleyen. Nebi’nin mescidinde secdeye giden. Bedir kuyularından şehadet şerbeti içen. Uhud’da bir mübarek haykırış etrafında kenetlenen. Mekke’ye boynumuzu bükerek giren. Medine’de En Sevgili’yi toprağın bağrına veren.

Bizlerle beraber at koşturdu Malazgirt’te Alpaslan. Ehl-i salîbin haçını bizimle kırdı Kılıç Arslan. Kılıçlarımızın parıltısında bir çağı kapattı Fatih Sultan. Âleme nizam verirken Kanûni Süleyman, bizlerdik yanı başında tekbire duran. Can çekişmekteyken hasta adam, sadece bizlere itimat etmişti Abdülhamid Han.  

Bizler; 72 millet, tek ümmettik Çanakkale’de. Göğüs göğüseydik düşmanla Kutu’l-Amare’de. Gözlerimiz bir mucize daha beklerken Süveyş’te, yüz binlerce can verdik her cephede. Sonra Rahmânî bir nusretle Antep’te, İlâhi bir kuvvetle Ege’de, şehadetle dirildik her yerde.

Bir vakit, ezana hasret gönüller, bizleri bekledi. Dua cümlelerine önce bizlerin isimleri eklendi. Nura gark olmuş yüzlerimiz aydınlattı, kapkara geceleri. Şerleri hayra tebdil eden, bin küsur yılın bereketeydi. İşte buydu bizlerin kerameti: Bir kutlu istikâmetin ölmeyen neferleri; bir de günün beş vaktinde ıslattığımız secde yerleri.

Bizler; ilk insanın en kutlu mirasının en genç vârisleri!

Asrın hüsrana götüren hallerinin şahitleri!

İdrâkindeyiz göğe uzanan ellerin beklentisinin. Boğaza takılıp kalan düğümlerin. Kalbin duvarlarını aşamayıp dudaklarda kalan gizli “âminlerin”.  Fâili bilinen cinayetlerin. Kanla karılan harçlarla yükselen gökdelenlerin. Gözyaşlarıyla devleşen şirketlerin. Vicdanı kör birleşmiş milletlerin. Hama’nın, Humus’un ve Haleb’in yetimlerinin. Kudüs’ün ve Gazze’nin yiğitlerinin.

Yâ Rabbe’l-Âlemin!

Bizlere İbrahimî bir kıyam nasip et.

Üflesin suru İsrafil, göğsümüzde kopsun kıyamet.

Sonsuz rahmetinle bizlere lütfet

Âdem(as)den adı Ahmêd(as) olana varan bir istikâmet.