ÖNDER ÖĞRETMEN ZİRVESİ YAPILDI

ÖNDER Öğretmen Komisyonu tarafından organize edilen ve Türkiye çapındaki öğretmen temsilcilerinin biraraya geldiği Öğretmen Zirvesi, Ali Emiri Efendi Kültür Merkezi’nde yapıldı. Zirvede katılımcılara hitap eden ÖNDER Genel Başkanı Kamber Çal, “Öğrencileriniz sizlerle hayallerini paylaşmakta, sizlerle birlikte öğrenmenin ve öğretmenin hazzını yaşamakta, sizinle birlikte mayalanmakta ve sizlerin açtığı pencerelerden ufka bakmaktadırlar. Bu yönüyle sizlerin ufkunun genişliği ve netliği bir milletin ufkunun kaderini oluşturacaktır” dedi.

Türkiye genelindeki 81 ilden üyelerin katılımıyla gerçekleştirilen Öğretmen Zirvesi, Mehmet Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi meslek dersi öğretmeni ve ÖNDER Öğretmen Komisyonu üyesi Osman Başak’ın Kuran’ı Kerim tilavetiyle başladı.

Elinizdeki imkan kimseye nasip olmadı

Zirvede bir konuşma yapan ÖNDER Genel Başkanı Kamber Çal, öğretmenlerin icra etmiş oldukları yüce meslekte gençlerin geçmişle bağlarını sağlam ve diri tutarken onları geleceğe en güzel şekilde hazırlamanın çabası içinde olduklarını söyledi. Öğretmenlere, “Köklü bir medeniyetin ve noksansız bir dinin mensubu olmanın ne anlama geldiğini paylaştığınız gençlerimize zamanın sorunlarını ve çözüm yollarını öğretmektesiniz. Elinizdeki imkan sizinle aynı mesleği icra edenler dışında hiç kimseye nasip olmamıştır” diye hitap eden Kamber Çal konuşmasını şöyle sürdürdü: “Öğrencileriniz sizlerle hayallerini paylaşmakta sizlerle birlikte öğrenmenin ve öğretmenin hazzını yaşamakta sizinle birlikte mayalanmakta ve sizlerin açtığı pencerelerden ufka bakmaktadırlar. Bu yönüyle sizlerin ufkunun genişliği ve netliği bir milletin ufkunun kaderini oluşturacaktır. Elbette ki eldeki bu imkanın ıskalanması riski de mevcuttur. Görev yaptığımız okullardaki öğrenciler sözkonusu olduğunda bu risk sadece bir imkanın kaybedilmesi tehlikesi olarak kalmamakta bir imanın ve mübarek bir davanın da zaafa uğraması olarak karşımıza çıkmaktadır Allah korusun. ÖNDER öğretmen ailesi olarak yaptığınız çalışmalarla çocuklarımıza katkınızın mesai ve mevzuat sınırlarının ötesinde olduğunu görmek bizleri ziyadesiyle memnun etmekte ve geleceğe dair ümidimizi artırmaktadır.”

Heyecanımızı muhafaza edelim

Öğretmenlere bir selamlama konuşması yapan ÖNDER Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Aydın ise, “Öğretmenlikte en temel husus olarak heyecanınızı muhafaza etmeliyiz. Heyecanını muhafaza eden öğretmenlerimiz hem okulda hem de toplumda çok başarılı noktalara geliyorlar” dedi. Öğretmenlerin teneffüs aralarını, öğle yemek vakitlerini ve okul çıkışı zamanlarını öğrencilerle beraber geçirmemize vesile olan temel sebebin de bu heyecan olduğunu belirten Aydın, “Ben burada bu heyecana sahip eğitim neferleri görüyorum. Dünyanın en önemli mesleğini icra ettiğinizi unutmamanızı istirham ediyorum. Hz. Adem’den bu tarafa, bizim en büyük öğretmenlerimiz peygamberlerimiz. Onların Allah tarafından onlara verilen emirler doğrultusunda biz dünyamızı şekillendiriyoruz. Ülkeler kuruluyor, ülkeler yıkılıyor burada yine öğretmenlere büyük işler düşüyor. Bu sebepten dolayı öğretmenliğin dünyanın en önemli mesleği olduğunu bir kez daha sizlere hatırlatmak istiyorum” diye konuştu.

Kendimizi sürekli besleyelim

Katılımcılara hitap eden İstanbul Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı da, öğretmenlere, öğrencilere rol model olurken ve onları çok yönlü yetiştirirken mutlaka kendilerini de onlara ilham verebilecek, onlara yön verebilecek şekilde sürekli beslemeleri çağrısında bulundu. Yazıcı, hem bugünün hem geleceğin değerleriyle donatılmış, bu becerileri toplumunun, ülkesinin ve insanlığın hayrına kullanabilen ve bilime sevdalı, aynı zamanda kültürel duyarlılığı olan ahlaklı bireyler yetiştirmek istediklerini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Aslında ÖNDER de bu konuda çok önemli bir misyon üstleniyor. Bu misyon eğitimin geleceğe yön verme misyonuyla da çok uyumlu. Ben kendilerine, eğitimdeki önemli bir boşluğu doldurdukları, bizlere yön verdikleri ve destekledikleri için çok teşekkür ediyorum. Biz, buradan çıkan sonuçları da kendi stratejik çalışmalarımızda yol haritası yapmaya gayret edeceğiz.”

2 oturum, 9 başlık

Zirve protokol konuşmalarının ardından, iki oturumla devam etti. İlk oturumda, Din Öğretimi Genel Müdürlüğü Eğitim Politikaları Daire Başkanı İhsan Erkul “Örgün Eğitimde Din Eğitimi ve Öğretimi Politikaları”, Malatya ÖNDER Öğretmen Komisyonu Üyesi Dr. İdris Söylemez “Özgür Genç, Müfredatlı Öğretmen”, İnsan ve Medeniyet Hareketi Enderun Eğitim Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Bayram Yılmaz “Gençlerin Benlik Oluşumunda Öğretmenin Etkisi”, Ensar Değerler Eğitim Merkezi Öğretmen Akademisi Araştırma-İzleme Direktörü Mustafa Yılmaz “Ahlak ve Beğeni Karmaşasında Öğretmenin Yeri”, Yedihilal Eğitim Komisyonu Üyesi Halit Kurtoğlu “Geçmişten Günümüze Öğretmenin Değişen Rolü” başlıklı sunumlarını yaptı.

İkinci oturumda ise katılımcılar, Cihannüma Eğitim Komisyonu Üyesi Dr. Ahmet Avcı’dan, “Asrın İdraki ve Zamanın Ruhu Bağlamında Gençliğe Önder Öğretmen”, Uluslararası Öncü Eğitimciler Derneği Başkanı Gökhan Erenoğlu’ndan “Kalkınma ve Gelişmede Öğretmenin Rolü”, İlim Yayma Cemiyeti Eğitim Komisyonu Üyesi Ahmet Çağlayan’dan “Rol Model Olmak, Rol Model Bulmak” ve eğitimci-yazar Erol Erdoğan’dan “Kur'an-ı Kerim’den Eğitim Yönetimi Alanında Çıkarım Yapılabilecek Bazı Ayetler” başlıklı sunumlarını dinlediler.