DİN EĞİTİMİ KİŞİLİK OLUŞUMUNDA ÖNEMLİ

DİN EĞİTİMİ KİŞİLİK OLUŞUMUNDA ÖNEMLİ

14 Ocak 2022

Ortaokul ve liselerde "Temel Dini Bilgiler" derslerinin seçilmesinin çok önemli olduğunu belirten ÖNDER Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Yapıcı, İslam'a göre fenni ve dini ilimler arasında bir fark olmadığını, dini eğitimin kişilik oluşmasında çok önemli olduğunu söyledi.

Okullarda seçmeli olarak tercih edilebilen "Temel Dini Bilgiler" derslerinin seçilmesi için 3 Ocak tarihinde başlayan süreç 21 Ocak'ta sona eriyor. Manevi değerleri öğrenmesi için öğrenciler, "Din, Ahlak ve Değerler" başlığı altında yer alan Kur'an-ı Kerim, Peygamberimizin Hayatı, Temel Dini Bilgiler gibi üç dersi seçebiliyor.

Küçük yaşlardan başlanarak verilmeli

Seçmeli Din dersleri ile ilgili İlke Haber Ajansı’na röportaj veren ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Eğitimden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Yapıcı, söz konusu derslerin ihmal edilmemesi gerektiğini, bu derslerin kişilik oluşumunda çocuklara ciddi katkılar sunduğunu ifade etti. Yapıcı, "Eğitim dediğimiz süreç aslında insanda bir nevi maddi-manevi şekil verme, onu eğitme, sahip olduğu becerileri, yetenekleri, kabiliyetleri geliştirme, ihtiyaçlarını karşılama sürecidir. İnsan, bedeniyle, ruhuyla, aklıyla bir bütündür. İnsanın eğitimi de bütün bu yönlerine hitap eden bir içeriğe sahip olmalı. Nasıl akademik eğitim veriyorsak, spor, sanat, kültür eğitimi veriyorsak, insanın kalbini ve ruhunu da şekillendirecek, ona gıda olacak, şahsiyetini, kişiliğini oluşturacak ilimleri de vermek bir zarurettir. Bu anlamda din, ahlak ve değerlerle ilgili öğrenciye, çocuğa küçük yaşlardan başlayarak eğitim vermek gerekir” dedi.

Din eğitimi Anayasal hak

Din eğitiminin bir hak olduğunu ve bunun Anayasanın 24. maddesinde düzenlendiğini belirten Yapıcı, bu çerçevede 2012 yılında Türkiye'de ortaokul, liselerde seçmeli din derslerinin uygulamaya konulduğunu söyledi. Her yıl bu talebin vatandaştan alındığını hatırlatan Yapıcı, “Velilerimiz çocuklarına din kültürü ve ahlak bilgisi dışında Seçmeli Din Dersleri dediğimiz “Kuran-ı Kerim, Peygamberimizin Hayatı ve Temel Dini Bilgiler” derslerini seçebilirler. Çocuklarının bu dersleri almalarını sağlayabilirler. Bu dersler, çocuğun aklı, kalbi ve ruhu gibi önemli bir ihtiyaç alanını doldurmaya yönelik eğitimde önemli bir başlıktır. Vatandaşlarımızın, velilerimizin kazanılmış bu hakkını iyi kullanmaları bu konuda bilinçli olmaları gerekir. Bu hakkın ihlal edilmesine veya bir takım sürtüşmelere, tartışmalara kurban gitmesine izin vermemeleri gerekir” diye konuştu.

Kur’an’ı ve Peygamberimizi tanıyacaklar

Çocukların ve gençlerin okullarında aldıkları akademik eğitimle birlikte din eğitimi almasının onların eğitimini tamamlayacağını belirterek, ders içerikleri hakkında da şu bilgileri verdi: Kur’an-ı Kerim dersinde çocukları hem Kur'an-ı Kerim dersini tanıyacak, bu dersin içinde anlatılan kıssaları öğrenecek, Kur'an'ın içeriğinden haberdar olacaklar. Peygamber Efendimiz ile ilgili derste sadece Peygamberimizin hayatını, yaşayışını tarihi olarak değil, kişiliğini, özelliklerini, peygamberliği, bir eğitimci ve devlet başkanı oluşunu da öğrenecek. Bir ahlak abidesi olan yönünü, ekonomik hayata bakışını, çevreye gösterdiği önemi güzel örnekler çerçevesinde öğrenmiş olacaklar. Bu, çocuklarımız için birer fırsattır. Bu yüzden velilerimizin bu fırsatı kaçırmaması gerektiğini hatırlatmak istiyorum.