Önder Müfredat Çalıştayı Değerlendirme

Önder Müfredat Çalıştayı Değerlendirme

04 Şubat 2017

Önder Müfredat Çalıştayı Değerlendirme

                 ÖNDER eğitim komisyonu olarak 25 Ocak Çarşamba günü 14 branştan oluşan yaklaşık 50 öğretmenle yapılan müfredat çalıştayının raporunu her bir ders için ayrıntılı olarak hazırladık. Komisyonumuzun genel değerlendirmesini ise özet olarak burada sunmayı uygun gördük.

                Öncelikle müfredatın değişime açık hale getirilmesini ve kamuoyu ile istişareye açılmasını memnuniyetle karşılamaktayız. Bu hususta yetkili mercilere teşekkür ederiz. Bu meyanda ÖNDER olarak:

                Hazırlanmış olan müfredatın içinin doldurulması ve kullanılacak dil bakımından hassasiyetlerimizi ifade etmek isteriz. Birtakım konuların çıkarılması veya eklenmesini olumlu bir gelişme olarak görmekle beraber asıl olanın paradigma değişikliği olduğunu vurgulamak isteriz. Evrim teorisinin çıkarılması kamuoyunda çokça tartışılmıştır; ancak bizim isteğimiz paradigmanın değişmesidir. Yani Biyoloji, Kimya veya Fen Bilgisi derslerinde materyalist veya evrimci bir dil kullanılacaksa konunun çıkarılması veya eklenmesi çok da önemli olmamaktadır. Önemli olan tüm olup bitenlerin bir Yaratılış inancına dayandırılmasıdır.

                Türk Dili ve Edebiyatı müfredatının içeriği oluşturulurken şiir, hikaye, fabl, roman, tiyatro, mesnevi, deneme, makale, fıkra vb. türlerin seçiminde milletin temel değerlerini oluşturan ve kadim geleneğe yaslanan metinlerden seçilmesini; Anadolu insanının zihin kodlarını oluşturan ve milletin temel değerleriyle çatışmayan bir dil ve edebiyatın teşekkülünü ;

                İslam medeniyetinin taşıyıcı kavramlarını içeren güçlü metinlerle, estetik zevkini ve letafetini mücessem bir şekilde hissettirecek bir materyal seçimini ;

               Öğretmenlerin düşünceyi değil düşünmeyi öğretecekleri, öğrencilerin teslim alınacağı değil temsil edebilecekleri bir formatın kitaplarda havi olmasını;

              Ahlaki değerlerin yeşertilmesi ve yaşatılması bağlamında tarihimizdeki yaşanmış zengin örneklerin görsel olarak ve metin olarak içerikte yer almasını;

              Son zamanlarda artan ateist, deist, gnostik, agnostik vb akımlara karşı vahyin diriltici ikliminin tesis edilmesini, akılla vahiy arasına girerek akıl tutulmasına yol açan zararlı akımların gençler arasında yayılmasını engelleyecek bir dil ve canlılıkla Din Kültürü ve Ahlak bilgisi içeriklerinin hazırlanmasını;

             Tarih perspektifinin reddi miras üzerine değil, topyekûn fotoğrafın bütününü gösterecek şekilde kurgulanmasını, milletimizin hafızası olduğu bilinciyle ve bir laboratuvar inceliğiyle sunulmasını, gençlerimizin tarihlerinden alacakları özgüvenle geleceği inşa edecekleri bir dil ve formatla hazırlanmasını önemsediğimizi belirtir emeği geçen tüm kurum ve kuruluşlara saygılarımızı sunarız.

                                                                                                                           ÖNDER EĞİTİM KOMİSYONU