EĞİTİMDE BİR MARKA: İMAM HATİP OKULLARI

EĞİTİMDE BİR MARKA: İMAM HATİP OKULLARI

29 Mart 2019

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Dış İlişkiler Komisyonu tarafından imam hatip okullarını anlatan “Türk Eğitim Sisteminde Din Öğretimi-İmam Hatip Okulları/Religious Teaching in Turkish Educational System İmam Hatip Schools” isimli katalog yayınlandı.

32 sayfalık İngilizce kitapçık, Türkiye’de din eğitiminin temeli verilerek başlıyor. Türk Eğitim Sisteminde Din Eğitimi ve Öğretimi başlığı altındaki bölümde Anayasa’nın 24. maddesine atıfta bulunularak, din ve ahlak eğitim ve öğretiminin devletin gözetim ve denetimi altında olduğu; bu dersin ilk ve ortaöğretim kurumlarında zorunlu dersler arasında yer aldığı hatırlatılıyor. İmam hatip okulları için ise, “İmam hatip okulları, Milli Eğitim sistemi içerisinde ortaöğretim düzeyinde eğitim veren, hem mesleğe hem de yükseköğretime hazırlayıcı programlar uygulayan eğitim kurumlarıdır. Bu okullarda verilen eğitim içeriğinin özgünlüğü ve çeşitliliği halkın büyük ilgisini görmüş ve imam hatip lisesi adıyla markalaşarak günümüze kadar gelmiştir” tanımı yapılıyor.

İslami ilimler ve fen bilimleri eş zamanlı

İmam hatip okullarının Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açılan resmi okullar olduğunun altı çizilen katalogda, 3 Mart 1924’te Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilen Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile ilk defa açıldığı belirtiliyor. Kısa bir tarihçe verildikten sonra da, “Türkiye’de gün geçtikçe halkın yoğun ilgisini ve teveccühünü kazanan imam hatip liselerinde, fen ve kültür derslerinin yanı sıra İslami ilimlerle ilgili dersler modern eğitim ortamlarında eş zamanlı olarak okutulmaktadır. Bu yönüyle imam hatip liseleri pek çok dünya ülkesinin ilgisini çekmekte ve özgün bir model olarak gündeme gelmektedir” değerlendirmesinde bulunuluyor.

Mezunları istediği fakülteye gidiyor

İmam hatip okullarının, orta ve lise bölümü hakkında ayrıntılı bilgi verilen katalogda, imam hatip ortaokulları ile ortaokullar arasındaki farkın; ortaokullarda seçmeli olarak okutulan Arapça, Kur’an-ı Kerim, Hz. Muhammed’in Hayatı ve Temel Dini Bilgiler derslerinin bu okullarda zorunlu olarak okutulması olduğu belirtiliyor. Öğrencilerin ortaokul veya imam hatip ortaokulu sonrası yapılan merkezi sınavdaki puanlarına göre istedikleri okulu tercih edebildikleri bilgisi verilirken, bu okullar arasında imam hatip liselerinin de bulunduğu kaydediliyor. Anadolu İmam Hatip Liseleri’ni tercih eden öğrencilerin 4 yıllık zorunlu lise eğitimlerini burada tamamladıkları belirtilen katalogda, “Bu okullarda 4 yıllık eğitimini tamamlayan öğrenciler, ülkemiz genelinde devlet tarafından yapılan üniversite sınavlarına girmekte ve aldıkları puanlara ve tercihlerine göre istedikleri fakülteye gidebilmektedir” ifadeleri kullanılıyor.

Devletin denetim ve himayesinde

Okullarla ilgili ayrıntılı teknik ve eğitsel bilgilerin verildiği katalogda imam hatip liselerinin temel özellikleri şöyle sıralanıyor: “Devlet tarafından açılan resmi okullardır. Okullarda verilen din eğitimi ve öğretimi devletin denetim ve himayesi altında yapılmaktadır. Okullar, akademik çevrenin ve sivil toplum örgütlerinin katkılarına açıktır. Halk devlet bütünleşmesini sağlayan okullardır. İmam hatip okulları ülkemizdeki genel eğitim sisteminin bir parçasıdır. İmam hatip okullarında fen ve kültür dersleri ile İslami ilimler birlikte ve modern usullerle verilmektedir. Okulların yönetici ve eğitim kadrosu üniversite mezunudur. İmam hatip okullarının kendine has okul iklimi ve okul kültürü vardır.”

Yurtdışında 54 okul

Türkiye’de 5 bin 207 imam hatip okulunda 1 milyon 391 bin 552 öğrencinin eğitim gördüğü bilgisi verilen katalogda, halkı Müslüman olan ya da Müslümanların yaşadığı ülkelerden başvurular arasından seçilen yabancı uyruklu öğrencilerin eğitim gördüğü uluslararası imam hatiplerin de bulunduğu belirtiliyor. Yurtdışında yaşayan Türk vatandaşlarının çocuklarının eğitimini sağlamak amacıyla Türk vatandaşlarının yoğun olarak yaşadığı çeşitli ülkelerde imam hatip programında hizmet veren okulların açıldığı ifade edilirken, bu okulların sayısının da 54 olduğu bilgisi veriliyor. İmam hatip okullarının açıldığı ülkeler arasında Avusturya, Azerbaycan, Belçika, Burkina Faso, Danimarka, Fransa, Filistin, Kamerun, Kosova, Makedonya, Mali, Nijer, Pakistan, Romanya, Senegal, Somali, Suudi Arabistan ve Tanzanya da bulunuyor.

5 dilde eğitim

İmam hatip lisesi öğrenimleri sırasında her bir öğrencinin ana dilinin yanısıra en az bir yabancı dili en iyi şekilde öğrenmelerini sağlamak üzere bazı okullarda bir yıllık hazırlık sınıfının olduğu belirtilen kitapçıkta, bu okullarda 5 dilde eğitim verildiği ifade ediliyor. Bu diller arasında Arapça, İngilizce, Almanca, Rusça ve İspanyolca yer alıyor. Fen ve sosyal bilimlerle ilgili derslere ağırlık verilen, bu alanlara ilgisi bulunan, akademik başarısı yüksek öğrencilerin kabul edildiği, alanlarıyla ilgili olarak çeşitli projeler uygulayan ve üniversitelerle işbirliği halinde faaliyet gösteren okulların da Fen ve Sosyal Bilimler Ağırlıklı İmam Hatip Okulları olarak açıldığı kaydediliyor.

 

kitapçığın detayları için tıklayınız.