Temsilciliğimiz; sosyal, ekonomik, kültürel ve siyasi karar alma ye politika belirleme süreçlerine ÖNDER’in tüzüğü, amaçları ve ilkeleri çerçevesinde etkili katılımını sağlamak amacıyla; TBMM, hükümet, sivil toplum kuruluşları, uluslararası misyonlar ve kişiler nezdinde ÖNDER’i Ankara'da temsil etmektedir.

Temsilciliğimiz; özellikle eğitim, kültür, gençlik ve spor alanlarında yasama ve yürütme faaliyetleri, Ankara’nın siyasi gündemi, din eğitimi-öğretimi ve imam-hatip okulları konularında düzenli raporlar hazırlayarak ÖNDER Genel Merkezi’ne ve Türkiye’deki imam-hatip derneklerine güncel bilgi sağlamaktadır.

ÖNDER Ankara Temsilciliği’nin başlıca görevleri şunlardır:

  • TBMM ve Bakanlar Kurulu başta olmak üzere kamu kurum ve kuruluşları ile ÖNDER arasındaki ilişkilerin düzenlenmesi,
  • ÖNDER’in ilgili komisyonlarının yasama ve yürütme sürecindeki gelişmeler ile ilgili olarak zamanında bilgilendirilmesi,
  • Siyasi ve hukuki istişareler yoluyla karar alma süreçlerine etkin katkı sağlanması,
  • Ankara’da gerçekleştirilen faaliyetlerde ÖNDER’in kurumsal temsilinin sağlanması,
  • Din eğitimi-öğretimi ve imam-hatip okullarına ilişkin gelişmeler başta olmak üzere siyasi, hukuki ve eğitsel gelişmelerin takip edilmesi,

 

Adres
ÖNDER Ankara Temsilciliği

Sakarya Mah. Tekin Sok. No:17

06230 Hamamönü, Altındağ, Ankara

Ankara Temsilcisi

Enes Şişman

Telefon

0555 520 6200

0536 216 7454

E-posta

onderankara@onder.org.tr