99 Kitap

99 Kitap


ÖNDER, mezun ve mensupları için çalışırken asıl hedef kitlesi olan İmam-Hatip öğrencilerinin geleceğini ve gelişimini düşünmeyi ve bu amaçlarla faaliyetler yapmayı da sürdürüyor. 

2012-2013 dönemi boyunca dernek merkezinde çalışılan en önemli faaliyetlerden biri olan 99Kitap Projesi`nde sona gelindi. Pek çok projeyi çatısında barındıran Kitap Okuma Alışkanlığı Edindirme ve Geliştirme Programı`nın içinde yer alan, 99Kitap Projesi, İmam-Hatip Okullarının orta ve lise bölümleri için ayrı ayrı hazırlanmış 99’ar kitaptan oluşan kitap tavsiye listesini içeriyor. 

Bu proje ile İmam-Hatip öğrencilerine yönelik rehber kitaplardan bir okuma listesi oluşturmayı amaçladıklarını ifade eden ÖNDER Genel Başkanı Hüseyin Korkut; "99Kitap projesinde temel amacımız İmam-Hatip öğrencilerinin var olan okuma alışkanlığını daha yüksek seviyelere çekmek olup, düşünebilen, düşündüğünü doğru ve açık bir şekilde ifade edebilen, algılama gücü yüksek, yorum ve sentez yapabilen, tartışabilen, doğruların tek noktadan değil, çeşitli bakış açılarıyla bakmak suretiyle ortaya çıkacağını kavrayabilen, kültürlü, millî ve manevî değerlere sahip yüksek karakterli bireyler yetişmesine katkıda bulunmaktır.

Özellikle nitelikli okuma yollarını keşfetmekte zorlanan öğrencilerin konu, anlatım ve seviye açısından kendilerine uygun metinleri seçebilmeleri için onları tanıyan ve ihtiyaçlarını bilen uzmanlar tarafından okuma listesi hazırlanması fikri bu projenin çıkış noktasıdır" dedi.

Pek çok kanaat önderi, yazar, eğitimci, pedagog ve velinin önerisi alınarak oluşturulan listelerin, karma bir seçici kurul tarafından daraltılması ile oluşturulan ve öğrenciler için okumayı zevkli bir hale dönüştürerek, liste dışındaki kitapları da okumaları için onları teşvik etmeyi amaçlayan projede listelerin son hali aşağıda yer almaktadır. Listeler özelde İmam Hatip, genelde tüm ortaokul ve liselerin faydalanması için çalışılmış olunup, gelecek neslin donanımlı bireyler olmasına yardımcı olmayı hedeflemektedir.