T.C. İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı 2015 Proje Başvuruları Başladı

T.C. İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı 2015 Proje Başvuruları Başladı


T.C. İçişleri Bakanlığı’nın 2010 yılında başlattığı “Sivil Toplum Kuruluşları için Proje Yardımları” Programı, 2015 yılı proje teklif çağrısına çıkılmıştır. Dernekler Dairesi Başkanlığı, Program kapsamında, STK’ların kapasitelerinin geliştirilmesi, kamu ile olan ilişkilerinin artırılması ve karar alma mekanizmalarına aktif katılım sağlanması gibi amaçlar ile projeleri desteklemektedir.

2015 Proje Yardımları için desteklenecek konular;

- Aile ve toplum değerlerinin korunması ve geliştirilmesine yönelik projeler,

- İnsan hakları ve demokrasi bilincinin yaşatılması ve etkin hale getirilmesine yönelik projeler,

- Karar alma mekanizmalarına katılım, kamu-sivil toplum diyaloğunun arttırılması ve aktif vatandaşlık konulu projeler,

- Toplumda huzur ve barışı temin etmek üzere farklı toplum kesimleri arasında uzlaşı, işbirliği ve etkileşimi artırmaya yönelik projeler,

- Toplumun farklı kesimleri arasında işbirliği ve etkileşimi arttırmaya yönelik projeler,

- Gençlerin, kadınların ve engellilerin girişimciliğini, liderlik vasıflarını ve istihdamını arttırmaya yönelik projeler,

- Çocuklar, gençler, kadınlar, engelliler, maddi durumu iyi olmayan ve sosyal risk altındaki gruplara yönelik projeler,

- Kültür, tarih ve medeniyet değerlerinin korunması, geliştirilmesi ve ihyasına yönelik projeler,

- Gazilerimize ve Şehit yakınlarına yönelik projeler,

- Eğitim, kültür, sağlık, spor ve madde bağımlılığı ile mücadeleyi konu alan sosyal içerikli projeler