Matematik Bilim Okumaları

Matematik Bilim Okumaları


Bursa Uluslararası Murat Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisesi, öğrencilerinin matematiğe olan ilgisini arttırmak ve matematiksel düşünce yapılarını geliştirmek için 1. Matematik Bilim Okumaları’nı gerçekleştirdi.

Matematik Bilim Okumaları’nda amaç; öğrencilerin mevcut matematik düşünce sistemlerini geliştirmek, sahip oldukları potansiyellerini arttırmak, öğrencilere üniversite hayatlarında problem yaşamaması açısından akademik yönden aşinalık kazandırmak ve öğrencilerin karşılaştıkları problemler karşısında orijinal, yeni çözüm yolları geliştirmelerini sağlamak.

Okulun matematik öğretmeni Asım Arslan, öğrencilere bir eğitim öğretim yılında ikişer tane popüler matematik bilim kitapları okuttuklarını söyleyerek, öğrencilerin mevcut matematik düşünce sistemini daha da geliştirerek, sahip oldukları potansiyellerini artırmak istediklerini belirtti. Arslan; “Matematik alanında bu kitapların okutulması öğrencilerin Matematik Bilimi’ne olan ilgilerini daha da arttırdı ve bu alanda bilimsel projeler yapma yönünde öğrencilerde önemli derecede istek uyandırdı. Bu kitapların sunum ve savunmalarının yapılması öğrencilerimizin anlatım becerilerini geliştirmekte, bir topluluğa hakim olabilmelerini sağlamakta ve kendilerini ifade ederek savunabilme yeteneklerini artırmaktadır.” dedi.                                                                    

Öğrenciler popüler matematik bilim kitaplarını okuyarak, bu kitaplar hakkında sunum ve savunma yapıyorlar.