Kihmed’de Huzur Sohbetleri

Kihmed’de Huzur Sohbetleri


İlmi ve dini konuların ele alınacağı “Huzur Sohbetleri” Kocaeli İmam Hatip Mezunları (KİHMED)’in öncülüğünde bugün başlıyor.

KİHMED’in Sekapark’taki dernek merkezinde gerçekleşecek olan sohbetler, Kocaeli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Görevlisi Yrd. Doç. Dr. Mehmet Çiçek tarafından yapılacak.

Osmanlı Döneminde ramazan aylarına özgü, belli sayıda âlimin sunumuyla yapılan ve Kur’an’ın tefsirini içeren sohbetlerden ilham alınarak yapılacak olan sohbetlere tüm imam hatip mezunları ve mensupları davetli.

Osmanlıda Huzur Sohbetleri

Osmanlı Devleti zamanında padişahların huzurunda yapılması ve tefsir dersleri içermesinden dolayı “Huzur Sohbetleri” adını almıştır.

Osmanlı Padişahları, ilmi ortamı canlandırmak, kültürel gelişmeyi sağlamak ve iktidarlarının çeşitli kesimler katında desteklenmesini sağlamak gibi nedenlerden dolayı huzurlarında ilmi toplantılar yapmak üzere bilginleri toplamak hatta özel hoca edinmek konularına büyük önem vermişlerdir.

Padişahtan sonra en önemli katılımcılar şüphesiz ki mukarrir ve muhataplardan oluşan âlimler grubudur. 1172/1758 yılında Sultan III. Mustafa’nın emriyle Osmanlı Devleti teşkilatında ilmi meclislerden biri olarak resmen kabul edilen huzur dersleri, 1342/1923 senesinde Osmanlı Devletinin yıkılışına, yani halifeliğin kaldırılmasına kadar, iki asra yaklaşan uzun bir zaman devam etmiştir.