İmam Hatipte Klasik Sanatlar ve Musiki

İmam Hatipte Klasik Sanatlar ve Musiki


Millî Eğitim Bakanlığı, tarihinde bir ilk uygulama ile sanat ve mûsikî alanında özgün bir çalışmaya imza atıyor. 2016-2017 eğitim öğretim yılından itibaren İstanbul Üsküdar’da bulunan Hakkı Demir Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde, “Klasik Sanatlar ve Mûsikî Projesi” uygulanıyor.

İstanbul Üsküdar'da bulunan Hakkı Demir Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde uygulanacak “Klasik Sanatlar ve Mûsikî Projesi” ile öğrenciler; klasik sanatlarda, özellikle hüsn-i hat ve mûsikî alanlarında bilgi ve becerilerini artıracaklar. Kültür ve medeniyet mirasımızın devamlılığını sağlamada önemli bir kazanım elde edecekler. Böylece sanat bilinci gelişmiş bireylerin, kabiliyetleri doğrultusunda daha donanımlı yetişmeleri, özgüvenleri yüksek ve sanatçı bir kimlikle hayata atılması sağlanacak.

‘HÜSN-İ HAT VE MÛSİKÎ BÖLÜMÜ’ AÇILIYOR

Hüsn-i hata ilgi duyan öğrencilere başlangıç seviyesinde bilgi ve beceri kazandırmayı amaçlayan bu projede teoriden çok pratiğe ağırlık verilmesi esas alınıyor.

Öte yandan duygu, düşünce veya bir olayı anlatmak gayesiyle ölçülü ve ahenkli seslerin ritimli veya ritimsiz olarak estetik bir şekilde bir araya getiren mûsikî, öğrencilerin ilgisine sunulan bir diğer alan. Medeniyetimizin mirası olan mûsikî kültürümüzü gelecek nesillere aktarmak, iyi bir ses terbiyesi ve mûsikî eğitimi almak yine bu eğitimle mümkün olacak.

“Klasik Sanatlar ve Mûsikî Projesi” ile geçmişle gelecek arasında bir bağ kurmak amacıyla önemli bir adım atılmış oluyor. İstanbul Üsküdar Hakkı Demir Anadolu İmam Hatip Lisesi’ne yetenek sınavı ile “Hüsn-i Hat bölümü” için 34, “Mûsikî bölümü” için 34 öğrenci olmak üzere toplamda 68 öğrenci almaya karar verildi.