İmam Hatip Vizyonu ve Gençlik

İmam Hatip Vizyonu ve Gençlik


Besni Toplum Hizmetleri Merkezi Salonu‘nda gerçekleştirilen “İmam Hatip Vizyonu ve Gençlik” konulu panel ilçedeki imam hatip camiasını bir araya getirdi. Ebubekir Aytekin (Eğitimci – Yazar), Mehmet Altındal (İl Milli Eğitim Md. Yrd.), Sezai Yılmaz (Gökkuşağı Derneği Başkanı), Nebi Varol (İlim Yayma Cemiyeti Yön. Kur.), Gökhan Serter (İlahiyatçı – Eğitimci)’in konuşmacı olarak yer aldığı panel Besni Kız İmam Hatip Lisesi’nin de açılmasıyla ilçedeki beş imam hatip okulunun varlığına dikkat çekerek nitelikli eğitim kurumları olması için yapılması gerekenleri gündeme getirdi.  

Besni İmam Hatipliler Derneği Açılışını Panelle Gerçekleştirdi

Besni İmam Hatipliler Derneği Başkanı Bilal Doğan’ın açılış konuşmasında; “Besni İmam Hatipliler Derneği olarak bütünüyle Allah’ın rızasını gözeterek ona karşı sorumluluğumuzu yerine getirme çaba ve gayreti içerisinde olmak en temel gayemizdir. Bu sorumluluk çerçevesinde, öncelikli hedef olarak bize bu bilinci kazandıran okulumuza karşı vefa borcumuzu ödemek ve bunun en uygun yolunun da bu okuldan mezun olmuş ve hali hazırda okuyan kardeşlerimize karşı yükümlü olduğumuzu düşünmekteyiz. Üzerimize düşen ‘iyiliği emir ve kötülükten men etme’ sorumluluğunu, yeryüzündeki bütün insanlığa ulaştıracak örnek ve öncü bir topluluk ortaya çıkartmak için okul mezun ve mensuplarımızı en uygun başlangıç noktası olarak görmekteyiz.” dedi. 

“İmam Hatip Vizyonu ve Gençlik”

Kırk yıldan bu yana Besni İmam Hatip Lisesi mezunlarının toplumun hemen her kademesinde yer aldığını belirten Doğan; “Bu toplum içerisinde bir birey olarak, bir aile reisi olarak, bir işçi, amir, memur veya bir yönetici ve işveren olarak sorumluluklar üstlenen ve üstlenecek olan imam hatipliler eğer bilinçli bireyler olarak yaşar ve hareket ederlerse elbette ki Allah’ın razı olacağı bir toplumun inşası mümkün olacaktır.” diyerek Besni İmam Hatipliler Derneği’nin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Panel’in sunuş konuşmasında İlahiyatçı Eğitimci Gökhan Serter ise Besni’nin tarihte bir ilim şehri olduğuna değinerek; “Sadıkağazâde Sıtkı Efendi’nin, Lüzûmî Efendi’nin, Hicabi Efendi, Mehmet Hocazâde, Nuri Hoca, Abdurrahman Efendi gibi ilim adamlarının yetiştiği ve her mahallesinde onlarca Hafızu’l-Kur’an’ın yürüdüğü bir şehir olarak Besni; bu gün artık yeniden hafızların yetişeceği bir konuma ulaşmıştır Hamdolsun. Bu gün artık nice alimlerin, karilerin yetiştiği Bekir Bey Medresesi’nin, Tahtaoba Medresesi’nin yerini alacak İmam Hatip Liseleri var Besni’de.” diyerek “Kur’an hafızlarının yetiştirilmesi için hafız sınıfı oluşturulması konusundaki öncü gayretinden dolayı İlçe Milli Eğitim Müdürü Neşet Yazar’a Besnililer adına, şehrimizin yüz yıllık hasretini sona erdirme konusundaki çabası için teşekkür ediyorum” dedi.

İmam Hatipli Olmak Önder Olmaktır

Öte yandan imam hatip okullarının tarihçesi ve ülkemizdeki varlığının arka planındaki geçmiş deneyimleri aktaran Eğitimci Yazar Ebubekir Aytekin’in ardından söz alan Adıyaman İl Milli Eğitim Md. Yrd. Mehmet Altındal ise İmam Hatiplerin tarihsel süreçte yaşadığı sıkıntılı, süreçleri anlattı. 28 Şubat dönemi uygulamalarının bu gün halen imam hatipler üzerinde etkilerinin bulunduğunu kaydeden Altındal; imam hatip vizyonunu değerlerine bağlı kalmada, milletine ve mukaddesatına bilinçli bir şekilde sahip çıkmada, sevgi, saygı, merhamet, adalet, işini hakkıyla yapma, hoşgörüyle tüm insanlığı kucaklama gibi evrensel hassasiyetlerle yaşamada önder olmaktır sözleriyle açıkladı.

Gökkuşağı Derneği Başkanı Sezai Yılmaz da konuşmasında; bu gün yüzlerce yıl birikerek gelen İslam medeniyetinin toplumsal alanda yaşanması ekseninde; bir ihya ve inşa’ya ihtiyaç duyulduğunu ve imam hatiplerdeki faaliyetlerin bu merkezde olmasının önemine dikkat çekti.

İlim Yayma Cemiyeti Adıyaman Şubesi’ni temsilen panele katılan Nebi Varol ise görev yaptığı Safvan Bin Muattal İmam Hatip Lisesi’nin faaliyetleri üzerinden İmam Hatiplerin vizyonunda akademik başarının yeri hakkında bilgi verdi.