14.İMAM HATİPLİLER KURULTAYI MANİFESTOSU “SAMİMİYETLE”

14.İMAM HATİPLİLER KURULTAYI MANİFESTOSU “SAMİMİYETLE”


“SAMİMİYETLE” YOLA DEVAM EDECEĞİZ

Niteliğimizi ve istikametimizi koruyan, kollayan, bizi bize döndüren, ruhumuzu ve aşkımızı her dem diri tutan şey, samimiyettir. İstikametimizi korumak ve niteliği kalıcı hale getirmek için; mezun derneklerimizin, kulüplerimizin, okul aile birliklerimizin, öğrenci temsilciliklerimizin, idarecilerimizin, öğretmenlerimizin, velilerimizin, gönüldaşlarımızın en önemli ortak-buluşma noktası içtenlik ve ihlas olmalıdır…

İMTİHANIMIZI “SAMİMİYETLE” VERECEĞİZ

Hayat, insanın; kendine, diğer insanlara, eşyaya ve Rabbine karşı ne derece samimi davranabildiği ile ölçülür ve anlam kazanır. İmtihan dünyası, her aşamada samimiyetimizi ortaya çıkarır, imtihanı ne kadar önemsediğimiz ve ne derece dürüst olduğumuz zamanla ortaya çıkar. Sivil toplumda, siyasette, ticarette, akademide, ailede sürekli devam eder imtihan serüvenimiz. Bu imtihan süresince samimiyetle çaba gösterenlerden olmalıyız…

NİYETLERİMİZİ SAMİMİYETLE SAĞLAMLAŞTIRACAĞIZ

İhlas, bir kalp hareketidir ve düşmanı riyadır. İnsanın yapıp ettikleri, niyetine göre değer kazanır, samimiyetine göre anlam taşır. Dolayısıyla hem Yüce Rabbimiz ile ilişkimizin hem de sosyal hayatta kurduğumuz ilişkilerin ölçüsü samimiyetimize bağlıdır. Samimiyetle yapıp ettiklerimiz, hem bu dünyada hem de ebedi alemde karşılığını bulacaktır…

DİNİMİZE SAMİMİYETLE SARILACAĞIZ

Peygamber Efendimiz samimiyetin önemini iki kelimede özetler: “Din samimiyettir.” buyurur. Bu hadisin devamında kime karşı samimi olmaları gerektiğini soran ashab-ı kirama verdiği cevap, samimiyetin ilahi ve insani boyutlarını gözler önüne serer: “Din, Allah’a, Kitabına, Peygamberine, Müslümanların meşru idarecilerine ve bütün Müslümanlara karşı samimi olmaktır.” (Müslim, İman 95; Ebu Davud, Edeb, 59)

Travmaların, karmaşanın, fitnenin kol gezdiği günümüzde herkes yanlış yapsa da bizlere düşen dürüst ve samimi bir şekilde davranmaktır. Örnekliğiyle insanları irşat edenler gibi dindarlığımız samimiyetle bezendiğinde gerçek anlamda tebliğ ve davet yapmış sayılacağız…

PEYGAMBERİMİZ’E SAMİMİYETLE BAĞLANACAĞIZ

Müslüman, kimi zaman bilerek kimi zaman da farkında olmadan samimiyetini çevresindekilere defalarca ispatlar. Çünkü o, kendisine biat edenlerden “bütün Müslümanlara karşı samimi davranmaya” dair söz alan (Buhârî, İman, 42) bir Peygamberin izinden yürümektedir. O Peygamber (sas) ve onun temsil ettiği öğreti, güven ve samimiyete vesile olacak her türlü davranışı öğütlemekte; riya, yalan, dolan, hile, pusu, haset, fesat içeren her türlü davranışı ise yasaklamaktadır.

Kutlu Nebi’nin izinden yürümek, Kur’an’a ve sünnete dair nevzuhur tartışmaları geride bırakarak güzel ahlakları ile ahlaklanmakla ancak mümkün olur.

GÖNLÜMÜZÜ SAMİMİYETLE AÇACAĞIZ

Hizmet yolunda samimiyetle yürüyen kişinin, içi dışı birdir. Yapmacık tavırlardan, gösteriş kokan faaliyetlerden, unvanlardan, söylemlerden, tezahüratlardan uzak, sade ve içtendir. Samimiyeti şiar edinen sivil toplum gönüllüsü, günübirlik hesaplarla yola çıkmaz, ikbal kaygısıyla hizmetine gölge düşürmez. “Olduğu gibi görünme ya da göründüğü gibi olma” mesuliyetini taşıyarak her şartta hasbi davranır.

Mevki-makamın, şan-şöhretin, para-pulun, nefis-şeytanın aldatmacalarını elimizin tersiyle ittiğimiz gün başarmış olacağız…

HİZMETLERİMİZİ SAMİMİYETLE BEREKETLENDİRECEĞİZ

Resûl-i Ekrem Efendimiz “Her şeyin Rabbi olan Allah’ım! Beni ve ailemi dünya ve âhirette her an sana ihlâsla bağlı kıl.” diye dua ederdi. Zira Allah’a karşı duyulan samimiyet, insanlarla olan ilişkilere de sirayet etmektedir. Sağ elimizin verdiğinden sol elimiz haberdar değilse, yapıp ettiklerimiz çok daha bereketlenmiş olacaktır…

Hiçbir çıkar beklentisi olmadan yaptıklarımızı sadece Allah rızası için yapmak çalışmalarımıza bambaşka bereket katacaktır…

HAKKIN RIZASINI SAMİMİYETLE ARAYACAĞIZ

Ameller riya ile safiyetini kaybeder, söylemler riya ile etkisini yitirir. Samimiyetsiz atılan adımlar, menzil-i maksuda erişemez. Gönülsüz yapılan yardımlar Hak katına ulaşamaz. Dolayısıyla bilhassa sivil toplum çalışmalarının samimiyet temeline dayanması şarttır. Toplum, kendisine gizli bir ajandayla ve art niyetle yaklaşan, menfaat odaklı yapılananları er geç fark eder ve ağır biçimde cezalandırır.

GENÇLİK SAMİMİYETLE GELECEKTİR

Samimiyet, herkesin olduğu gibi gençlerin de kalbini fetheden anahtardır. İmam-Hatip nesline ulaşmada samimiyetle planlanan çalışmaların önemi büyük olduğu gibi, onlara model olmada da samimiyetle yürüyen insanların değeri tartışılmaz. Eğitim sistemimizin sağlıklı biçimde ilerlemesi ve İmam-Hatiplerde niteliğin arttırılması samimi yaklaşımımızla yankı bulur. Gençlerin her türlü bağımlılıktan, zararlı alışkanlıktan, nevzuhur ve müfsit fikir akımından korunması, içtenlikli yaklaşımlarımızla sağlanabilir. Samimiyetle gençlere yol açan imam hatip mezunları; bu davanın dertlileri, medeniyetin kurucusu olacak gençleri her açıdan nitelikli yetiştirecek; akademiyi ve statik öğretim sistemlerini tabulaştıran değil hayata çok yönlü bakabilen; kültüre, sanata, spora ilgili ve ebedi hayata uzun vadeli yatırım yapan önderlere fırsat verecektir.

AKL-I SELİMİ SAMİMİYETLE KORUYACAĞIZ

Akl-ı selim ile hareket eden, sağlam bilgi kaynaklarından beslenen, okuyan, düşünen, müzakere eden, amel eden ve yüreğini ortaya koyan bir sivil toplum hareketi, hedefine daha emin adımlarla ulaşacaktır. Dünya ne kadar karışırsa karışsın; ufka bakan, medeniyet tasavvuru olan, gelecek güzel günlerin umudunu yeşerten, ırkçılık/mezhepçilik/meşrepçilik/bölgecilik girdaplarına düşmeden kardeşliği merkeze alan samimi insanlar, akl-ı selim duruşlarıyla hem ülkelerine hem de İslam dünyasına ve insanlığa çözümler sunacaktır…

KARDEŞLİĞİMİZİ SAMİMİYETLE YAYACAĞIZ

İslam dünyasının ifrat ve tefrit hastalığına düştüğü, alt kimlikler üzerinden mikro milliyetçiliklerin yayıldığı, küçücük farklılıklardan gerginlikler üretildiği bir dönemde, ısrarla kardeşlik diyeceğiz. Tüm eksikliklerimize rağmen kardeşlik diyeceğiz. Her türlü fitne fesada rağmen kardeşliğimize samimiyetle sarılacağız. İçerden ve dışardan kardeşliğimize kastedip bizi oyuna getirmeye çalışanlara da müsaade etmeyeceğiz…

SÖZÜMÜZÜ SAMİMİYETLE SÖYLEYECEĞİZ

Öğretmenlerimizden öğrencilerimize, velilerimizden üyelerimize ve tüm camiamıza kadar her kademede güçlenen bir samimiyet ağı, bizim en büyük güvencemizdir. Bizler Sevgili Peygamberimizin de buyurduğu gibi, “Allah’ın ancak ihlâsla ve kendi rızası gözetilerek yapılan amelleri kabul ettiğinin” (Nesâî, Cihad, 24) bilinciyle çalışmak gayretindeyiz. Bu katıksız samimiyet yolculuğunda gönlümüzle varız ve Hz. Ömer gibi dua etmekteyiz: “Allah’ım! Bütün amellerimizi salih ve sadece senin rızana has kılınmış eyle, amelimize hiçbir şeyi ortak etme.”

 

Samimiyet Manifestosu için tıklayınız