"Türkçem Eyvah" Erasmus Projesi

"Türkçem Eyvah" Erasmus Projesi


Mersin Akbelen İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri muhteşem bir tiyatro oyunu sergiledi.

Türkçenin ne denli bozulduğunu ve yabancılaştığını Erasmus (K2) projesi dâhilindeki bu oyun ile sergileyen öğrenciler, oyunu mizansen bir bakış açısı ile ele aldılar. Sergilenen bu oyun ile birlikte iki yıl önce başlayan ve dört bölümden oluşan “IQue Arte Tienes! (How Talented You Are!)” başlıklı projenin son aşamasına gelinmiş oldu. Haziranda İspanya'ya yapılacak ziyaret ile de bugüne kadar yapılan tüm çalışmalar ortak okullara sunulacak ve projenin son genel bir değerlendirilmesi de yapılmış olacak. 

Projenin başlangıç aşamasından bugüne kadar gelinen süreye bakıldığında öğrencilerin yapılan tüm çalışmalarda büyük emeklerinin olduğu görülülüyor.