Sporda Ahlak ve Kötü Alışkanlıklardan Korunma\" Semineri

Sporda Ahlak ve Kötü Alışkanlıklardan Korunma\" Semineri


09.04.2015 / 09.04.2015
14:00 / 16:00
0054 925 7227
Nurettin Topçu Kültür Merkezi

Her zaman güçlü olanların değil, kazanabileceğini düşünen ve gerçekten inananların da kazanabileceğini seminerlerde öğrencilere aktarmak en önemli hedeftir. Kurallara uygun mücadele (fair play) spor ahlakının en önemli kurallarındandır. Ayrıca spor ahlakı çerçevesinde sporcu sağılığını, gelişimini tehlikeye atacak her tür davranıştan uzak durmalıdır. Sporun barış, kardeşlik ve dostluk olduğu ilkesi de spor ahlakının ilkelerindendir. Sporcuların olduğu kadar taraftarların da spor ahlakına uymaları gerekir. Yapılacak seminerlerde; ahlak, insanların bencilce kendi şahsi çıkarlarını değil de, daha yüce değerler uğruna başkalarının hak ve hukukunu gözeterek hareket etmesi demektir. Bu anlamda ahlak, insanın olduğu her alanda, her türlü insani faaliyetin içinde bulunmaktadır. Bu kavram insan olmanın ya da insanca bir arada yaşamanın ön şartı niteliğindedir. Bu nedenle ahlak, hem geleneksel hem de modern toplumların hayatında vazgeçilmez bir unsur olarak yerini almıştır. Toplumun her ferdinin olduğu gibi sporcuların da mesleklerini icra ederken uyması gereken kuralların başında ahlak kuralları gelmektedir. Bu da sportif mücadelelerde kurallara riayet etme, gerek kazanma gerekse kaybetme halinde sağduyulu olma, sporun bir oyun olduğu, spor için icra edildiği, kazanma ve kaybetmenin ikinci planda geldiği bilincine sahipolma ve ona göre davranma şeklinde olur. Bu nedenle sportif faaliyetler ve spor eğitimi sadece sporcuların psiko-motor hareketlerini en üst düzeye çıkarma çabası şeklinde olmamalı, sporcular ahlaki değerlere bağlı kalarak mücadele edilmesi gerektiği yönünde de eğitilmelidir. Sporda iyi ve kötünün ölçütü nedir? Başarıya götüren her şey iyi, başarısızlığa ve kaybetmeye götüren her şey kötü müdür? Spor da amaç “her ne pahasına olursa olsun kazanmalıyım” düşüncesi mi olmalıdır? Kazanılan sportif başarılar, şampiyonluk ve madalyalar bir takım insani ve ahlaki değerlerden önce mi gelmelidir? Ya da kazanılacak şampiyonluk ya da madalya uğruna ahlaki değerleri ayaklar altına almaya değer mi? Kazanma adına hiçbir ahlaki değerin tanınmadığı bir mücadeleye spor demek ne kadar doğrudur? Spor, asıl itibariyle fiziksel gücün artırılması ve kişisel açıdan en yüksek noktaya çıkarılması yolunda gösterilen çabadır.