Şiir Yarışması

Şiir Yarışması


11.05.2015 / 31.05.2015
11:59 / 11:59

İMAM HATİP LİSESİ ÖĞRENCİLERİ ARASINDA ŞİİR YARIŞMASI “el-EMİN” Şiir Yarışması Katılım Taahütnamesine sayfanın sonunda ulaşabilirsiniz. Taahütnameyi bilgisayarınıza kopyalayarak çıktı alabilir, gerekli bilgileri doldurduktan sonra ulaştırabilirsiniz. SON GÜN 31 MAYIS Konu: Madde 1- İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve ÖNDER İmam Hatip Liseleri Mezunları ve Mensupları Derneği işbirliğiyle, İmam Hatip Liselerinde halen eğitim öğretim gören öğrencilerin katılabileceği “el- Emin” konulu “Şiir Yarışması” düzenlenecektir. Amaç: Madde 2 – Günümüzde toplum olarak yaşadığımız sıkıntılardan biri de güvenilir insanların sayısının azlığı ve ciddi bir ahlaki erozyona uğradığımız gerçeğidir. Aile bireylerinden başlamak üzere, okulda, sokakta, alışverişte hasılı hayatın her alanında kimsenin birbirine güvenmediği ve savunma- saldırma psikolojisiyle yaşadığımız görülüyor. ÖNDER, bu yaraya parmak basmak ve gençlerimize bu konuda gerçek kurtarıcı ve rehberi işaret etmek, zihinlere doğru kodları yerleştirmek ve aynı zamanda; İmam Hatip Lisesi öğrencilerini edebiyata yöneltmek, yazı kabiliyetlerini geliştirmek, gençlere fikirlerini açıkça ifade edebilecekleri bir platform sunmak, Türkiye’deki tüm İmam Hatip Lisesi öğrencileri arasından yetenekli öğrencileri keşfetmek amacıyla bu yarışmayı tertip etmiştir. Kapsam: Madde 3- Bu özel şartname, yukarıda konusu ve amacı belirtilen yarışmaya katılım koşulları çerçevesinde yarışmaya katılacak eserlerde aranacak şartlara, başvuru şekline, seçici kurul ile yapılacak değerlendirmeye, verilecek ödüller ve ödül törenine ilişkin esas ve usulleri kapsar. Katılım Koşulları: Madde 4 – a) Yarışmaya katılım ücretsizdir. Yarışma Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı İmam Hatip Liselerinde okuyan tüm öğrencilere açıktır. b) Her katılımcı yarışmaya, daha önce herhangi bir yarışmada ödül almamış ve yayınlanmamış bir eserle katılabilir. c) Şiirler A4 boyutunda, Times News Roman yazı karakterinde 12 punto ve 1,5 satır aralığında bilgisayarda yazılacaktır ve 2 A4 sayfasını geçmeyecektir. d) Sakıncalı ve zararlı ifadeler içeren, genel ahlak kurallarına uymayan, hakaret içeren ve ne amaçla olursa olsun firma adı kullanılan eserler yarışma dışı kalacaktır. e) Ekteki Form eksiksiz olarak doldurulup, eserlerin arkasına iliştirilerek, eserle birlikte 31 Mayıs 2015 tarihine kadar öğrenim görmekte olduğu İmam Hatip Lisesi’nin yetkili kişisine elden teslim edilip, ilgili yetkili, kendisine teslim edilen eserleri Önder Genel Merkezi’ne gönderebileceği gibi, öğrenci ekteki taahhütname formuyla birlikte çalışmasını yarisma@onder.org.tr mail adresine göndermek suretiyle yarışmaya katılabilir. f) Yarışmaya katılmak için İmam Hatip Lisesi öğrencisi olmak (Hazırlık,9,10,11, veya 12. Sınıf) yeterlidir. g) Ödül kazanan eserlerin sahipleri, lise öğrencisi olduklarını belgelemek durumundadır. h) Yarışma şartnamesi, www.onder.org.tr web sayfasından temin edilebilir. Değerlendirme: Madde 5- Katılan eserler arasından Seçici Kurul, yarışma konusu ve amacı doğrultusunda dereceye girmeye en uygun eserleri belirleyecektir. Ödüle layık eser bulunup bulunulmaması, ödüllerin bir kısmının dağıtılıp dağıtılmaması Seçici Kurul’un takdirindedir. Ödüller: Madde 6- Birincilik ödülü 3000 TL İkincilik ödülü 2000 TL Üçüncülük ödülü 1000 TL Önemli Tarihler: Madde 7- Eser teslimi için son tarih: 31 Mayıs 2015 Kurul değerlendirmesi: 5 Haziran 2015 Yarışma sonuçlarının açıklanması: 10 Haziran 2015 Ödüllerin verilmesi: Ödüller, ÖNDER’in daha sonra duyuracağı bir tarihte İstanbul’da verilecektir. ÖNDER gerekli gördüğü takdirde belirtilen tarihlerde değişiklik yapabilir. Madde 8 -Yarışmaya katılan tüm eserlerin kullanım hakkı ÖNDER’e ait olacaktır. Katılımcılar eserlerin geri teslim edilmesi konusunda Resmi ve Hukuki yollara başvurulmayacağını yarışmaya katılarak kabul etmiş sayılır. Diğer Hükümler : Madde 9 –ÖNDER ödül alan ve sergilenmeye ve yayınlanmaya değer bulunan eserleri, afiş katalog, broşür ve her türlü tanıtım, sergi malzemesi olarak kullanma hakkına sahip olacaktır. Madde 10 - Şartnamede belirtilmeyen hususlarda ve tereddüt halinde ÖNDER kararları geçerlidir. Madde 11 – Yarışmaya katılan her öğrenci yarışma şartlarını okuyup kabul etmiş sayılır. İLETİŞİM yarisma@onder.org.tr İMAM-HATİP LİSELERİ MEZUNLARI MENSUPLARI DERNEĞİ ALEMDAR MAH. HÜKÜMET KONAĞI SOK. NO:7 (İstanbul Valiliği Sokağı, Hacı Beşir Ağa Camii Külliyesi) 34110 CAĞALOGLU / İSTANBUL TEL: 0212 519 09 53-519 12 76-519 12 77 NOT: Şiir, katılımcı öğrencinin eğitim gördüğü okul yetkililerine teslim edileceği gibi, bu özel şartname ekindeki taahhütname katılımcı öğrenci tarafından imzalanıp çalışmaları ile birlikte belirtilen tarihten önce Önder Genel Merkezi’ne posta ile de gönderebilecektir.

EK: Taahhütname ŞİİR YARIŞMASI KATILIM TAAHHÜTNAMESİ

Yarışmacının Adı, Soyadı;………...……………………………………………………………

Okulun Adı:………………………………………………………………………………………………..

ESERİN Teslim Edildiği Tarih :…………………………………………………………………………

Teslim Edilen Merkez :…………………………………………………………………………

TESLİM TUTANAĞI Yarışmacının Adı Soyadı :…………………………………………………………

Doğum Yeri :…………………………………………………………..

Doğum Yılı :…………………………………………………………..

Ev Adresi ve Telefonu :…………………………………………………………..

GSM :…………………………………………………………..

E-mail :…………………………………………………………..

TESLİM EDEN       TESLİM ALAN

Adı Soyadı İmza    Adı Soyası İmza

 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Önder İmam Hatip Mezunları ve Mensupları Derneği tarafından düzenlenen “el-Emin” konulu kompozisyon yarışması özel şartname koşullarını kabul ve beyan ederim.

Katılımcının Adı Soyadı İmza