Kısa Film Yarışması

Kısa Film Yarışması


11.05.2015 / 31.05.2015
11:36 / 11:36

İMAM HATİP LİSESİ ÖĞRENCİLERİ ARASINDA KISA FİLM SENARYOSU YARIŞMASI

“MERHAMET”

Karakalem Yarışması Katılım Taahütnamesine sayfanın sonunda ulaşabilirsiniz. Taahütnameyi bilgisayarınıza kopyalayarak çıktı alabilir, gerekli bilgileri doldurduktan sonra ulaştırabilirsiniz. SON GÜN 31 MAYIS Konu: Madde 1- ÖNDER İmam Hatip Liseleri Mezunları Mensupları Derneği tarafından, İmam Hatip Liselerinde halen eğitim öğretim gören öğrencilerin katılabileceği “Serbest” konulu “Kısa Film Senaryosu Yarışması” düzenlenecektir. Amaç: Madde 2 – Yarışmanın amacı, kendini geliştirmeye hevesli ve yetenekli İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin, “Merhamet” temasıyla farkındalıklarını artırmayı, çevrelerinde yaşayan ve onların ilgisine ve sevgisine muhtaç varlıkların farkına varmalarını ve bunu sinemanın kendine özgü diliyle anlatmalarını sağlamak. Kapsam: Madde 3- Bu özel şartname, yukarıda konusu ve amacı belirtilen yarışmaya katılım koşulları çerçevesinde yarışmaya katılacak eserlerde aranacak şartlara, başvuru şekline, seçici kurul ile yapılacak değerlendirmeye, verilecek ödüller ve ödül törenine ilişkin esas ve usulleri kapsar. Katılım Koşulları: Madde 4 – a) Yarışmaya katılım ücretsizdir. Yarışma Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı İmam Hatip Liselerinde okuyan tüm öğrencilere açıktır. b) Her katılımcı yarışmaya, daha önce herhangi bir yarışmada ödül almamış ve kısa filmi çekilmemiş bir senaryoyla katılabilir. c) Yarışmaya eser verecek katılımcılar kısa film dalında, kendi anlatım biçimlerine uygun her türlü teknik ve yukarıdaki amaca dönük mesaj kullanmakta serbesttir. Başka amaçlara hizmet eden, sakıncalı ve zararlı ifadeler içeren, genel ahlak kurallarına uymayan, hakaret içeren ve ne amaçla olursa olsun firma adı kullanılan eserler yarışma dışı kalacaktır. d) Yarışmanın konusu “Merhamet”tir ve yazım tekniği serbesttir. Times New Roman yazı karakteri ile ve 12 punto büyüklüğünde en fazla 10 sayfa ve 15 dakikalık film olabilecek şekilde hazırlanmalıdır. e) Ekteki Form eksiksiz olarak doldurulup, eserlerin arkasına iliştirilerek, eserle birlikte 31 Mayıs 2015 tarihine kadar öğrenim görmekte olduğu İmam Hatip Lisesi’nin yetkili kişisine elden teslim edilip, ilgili yetkili, kendisine teslim edilen eserleri Önder Genel Merkezi’ne gönderebileceği gibi, öğrenci ekteki taahhütname formuyla birlikte çalışmasını yarisma@onder.org.tr mail adresine göndermek suretiyle yarışmaya katılabilir. f) Yarışmaya katılmak için İmam Hatip Lisesi öğrencisi olmak (Hazırlık,9,10,11, veya 12. Sınıf) yeterlidir. Ödül kazanan eserlerin sahipleri, lise öğrencisi olduklarını belgelemek durumundadır. g) Yarışma şartnamesi, www.onder.org.tr web sayfasından temin edilebilir. Değerlendirme: Madde 5- Katılan eserler arasından Seçici Kurul, yarışmanın amacı doğrultusunda dereceye girmeye en uygun eserleri belirleyecektir. Ödüle layık eser bulunup bulunulmaması, ödüllerin bir kısmının dağıtılıp dağıtılmaması Seçici Kurul’un takdirindedir. Ödüller: Madde 6- Birincilik ödülü 3000 TL İkincilik ödülü 2000 TL Üçüncülük ödülü 1000 TL Önemli Tarihler: Madde 7- Eser teslimi için son tarih: 31 Mayıs 2015 Kurul değerlendirmesi: 5 Haziran 2015 Yarışma sonuçlarının açıklanması: 10 Haziran 2015 Ödüllerin verilmesi: Ödüller, ÖNDER’in daha sonra duyuracağı bir tarihte İstanbul’da verilecektir. ÖNDER gerekli gördüğü takdirde belirtilen tarihlerde değişiklik yapabilir. Diğer Hükümler : Madde 8 -Yarışmaya katılan tüm eserlerin kullanım hakkı ÖNDER’e ait olacaktır. Katılımcılar eserlerin geri teslim edilmesi konusunda Resmi ve Hukuki yollara başvurulmayacağını yarışmaya katılarak kabul etmiş sayılır. Madde 9 – ÖNDER ödül alan ve sergilenmeye değer bulunan eserleri, afiş katalog, broşür ve her türlü tanıtım, sergi malzemesi ve kısa film olarak kullanma hakkına sahip olacaktır. Madde 10 - Şartnamede belirtilmeyen hususlarda ve tereddüt halinde ÖNDER seçici kurulunun kararları geçerlidir. Madde 11 – Yarışmaya katılan her öğrenci yarışma şartlarını okuyup kabul etmiş sayılır. İLETİŞİM ve ESERLERİN GÖNDERİLMESİ İÇİN: yarisma@onder.org.tr İMAM-HATİP LİSELERİ MEZUNLARI MENSUPLARI DERNEĞİ ALEMDAR MAH. HÜKÜMET KONAĞI SOK. NO:7 (İstanbul Valiliği Sokağı, Hacı Beşir Ağa Camii Külliyesi) 34110 CAĞALOGLU / İSTANBUL TEL: 0212 519 09 53-519 12 76-519 12 77 EK: Taahhütname KISA FİLM SENARYOSU YARIŞMASI KATILIM TAAHHÜTNAMESİ Yarışmacının Adı, Soyadı;………...…………………………………………………………… Okulun Adı:……………………………………………………………………………………………….. ESERİN Teslim Edildiği Tarih :………………………………………………………………………… Teslim Edilen Merkez :………………………………………………………………………… TESLİM TUTANAĞI Yarışmacının Adı Soyadı :………………………………………………………… Doğum Yeri :………………………………………………………….. Doğum Yılı :………………………………………………………….. Ev Adresi ve Telefonu :………………………………………………………….. GSM :………………………………………………………….. E-mail :………………………………………………………….. TESLİM EDEN TESLİM ALAN Adı, Soyadı Adı, Soyadı İmza İmza Önder İmam Hatip Mezunları ve Mensupları Derneği tarafından düzenlenen “Merhamet” konulu Kısa Film Senaryosu yarışması özel şartname koşullarını kabul ve beyan ederim. Katılımcının Adı Soyadı İmza